MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

114/2012.(X.01.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs-Pócspetri Önkormányzat Víz- és Csatornamű integrációjával kapcsolatos egyeztető megbeszélés

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű integrációjával kapcsolatban 2012. június 27.-én Pócspetri Képviselő-testületével együttes ülésen meghozott döntését továbbra is fenntartja.

 

 

2./ Szükségesnek tartja Pócspetri Önkormányzat Képviselő-testületével 2012. október 02. napján együttes ülésen, a Tisza-menti Regionális Vízművek Zrt illetékeseivel egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy a korábbi szóbeli megállapodásokat tartalmazza a megkötésre kerülő bérleti-üzemeltetési szerződés.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek, jegyzők