MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2012.(IX.20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. sz. módosítását elfogadja az 1. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző