MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Római Katolikus Egyházközség konzorciumi tag kiválását az „Integrált Városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című projektből tudomásul veszi.

 

2./ A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda vezetője kérelmének helyt ad, és az óvodai csoportlétszámok további 10 %-os túllépését engedélyezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bajzáth Viktória megbízott óvodavezető

 

3./ Az „Integrált Városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításához vállalt pénzügyi kötelezettségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.