MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi Köztéri WC 2012. évi működtetése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Hozzájárul a Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező köztéri WC 2012. szeptember 6. naptól, 2012. november 1. napig történő, Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat általi üzemeltetéséhez a csatolt üzemeltetési szerződés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Sárréti Barbara aljegyző;