MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Művelődési Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0149 azonosító számú „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson” című pályázat eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatokról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0149 azonosító számú „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson” című pályázat eszközbeszerzésének biztosításához a Zax Computer Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz (4300. Nyírbátor, Szentvér u. 3.) árajánlatát fogadja el.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy az eszközök beszerzéséhez a szerződést kösse meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester