MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi közszolgáltatások biztosítása céljából önkormányzati gazdasági szervezet alapítása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati gazdasági szervezetet alapít.

 

2./ Megbízza Dr. Holp András ügyvédet a gazdasági társaság alapításával kapcsolatos előkészítésre.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Dr. Kiss Béla jegyző