MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően

 

A Képviselő-testület:

 

     1./ A 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

2./ Máriapócs   Város   Önkormányzatot   terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásainak 3 évre történő bemutatását elfogadja.