MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. évi működtetéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Sajnálattal állapítja meg, hogy az önkormányzat jelenlegi finanszírozási lehetőségeit áttekintve a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működtetését 2013. évben nem tudja vállalni.

 

2./ Nem ért egyet a működtetés átadásával, de a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben kénytelen a törvény akaratának meghajolni.

 

3./ Hozzájárul az állami intézményfenntartó központ részére, a Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Máriapócs, Kossuth tér 10. szám alatti közoktatási intézmény ingyenes vagyonkezelői jogának átadásához.

 

4./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Kiss Béla jegyzőt a közoktatási intézmény működtetésének feladatait meghatározó megállapodásnak az állami hatóság képviselőjével történő megkötésével.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Papp Bertalan polgármester,

             Dr. Kiss Béla jegyző

 

5./ Felkéri Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy az intézmény vezetője által a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft-vel, és a TETT Szakképző Iskolával megkötött terembérleti szerződéseket vizsgálja felül, és terjessze be a Képviselő-testület októberi ülésére.

       Határidő: októberi Képviselő-testületi ülés időpontja

       Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző