MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv leírás módosításának elfogadása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város közigazgatási területére készített településszerkezeti tervet, és településszerkezeti leírást ,az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

  • A 144/2010 (XII. 08.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv leírása kiegészítésre kerül az alábbi ponttal:

 

A III. fejezet 3.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul

Településközpont vegyes terület

Vk jelű központi vegyes terület

Máriapócson a Kossuth Lajos tér– Monostor-köz által közrezárt területen található. Jellemzően oktatási, egyházi épületek elhelyezésére szolgál.

Szintterület sűrűség: 1,7

Vt jelű településközponti vegyes terület

Máriapócson a Kossuth Lajos utca két oldalán és Ady Endre utcák között, valamint az Idősek Otthonának területe.

Szintterület sűrűség: 1,7

  • A város közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta.
  • Az Art Vital Kft. által T-01/2012. munkaszámon készített T-1m rajzszámú módosított településszerkezeti tervet és a szerkezeti terv leírását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: 2012. szeptember 17.

            Felelős:  Papp Bertalan polgármester

              Dr. Kiss Béla jegyző