MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2012.(IX.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, valamint a bizottsági állásfoglalásokat tudomásul veszi.