MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

94/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Támogatja a Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda részvételét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázaton.

 

   2.a./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert és Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy amennyiben pályázati lehetőség adódik szociális szövetkezet létrehozására, az önkormányzat éljen a pályázati lehetőséggel.

 

2.b./ Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt és Sárréti Barbara aljegyzőt a pályázati lehetőség figyelemmel kísérésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző;

                           Sárréti Barbara aljegyző