MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:


 

Közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról a szociális ellátás fenntartása érdekében

 


A Képviselő-testület:

 

 

   1./ Támogatja a közérdekű önkéntes tevékenység biztosítását a helyi önkormányzat, a közoktatási intézmények és nyilvános könyvtár vonatkozásában.

 

2./   Megbízza a fogadó szervezetek vezetőit a bejelentési kötelezettség teljesítésére.

 

   3./ Megbízza dr. Kiss Béla jegyzőt az önkéntes közérdekű tevékenység lehetőségéről szóló felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző