MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

91/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása – környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után, a Képviselő Testület a R. 3. illetve 4. §. felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: A településszerkezeti terv és leírása, valamint a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a Kormány rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző