MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

90/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Külterületi Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztése Máriapócson” című ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0003 kódszámú, megvalósult pályázat forgalomba helyezéséhez szükséges ingatlan megosztása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ az Észak-alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat Fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségben” című ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0003 kódszámú „Külterületi Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Máriapócson” megnevezésű beruházás alapján elkészült, a telekalakítás után kialakított, Máriapócs 097/4 hrsz-ú kivett kerékpárút megnevezésű helyi közút funkciójú ingatlant tulajdonba veszi, azt működteti, kezeli, fenntartja.

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (1024 Budapest Lövőház u. 39. sz.) mint a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan vagyonkezelőjével a Közúti Hatóság átminősítéséhez szükséges előzetes megállapodást, valamint a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges megállapodást, a megosztás során kialakított Máriapócs 097/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kösse meg.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző