MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep program pályázat benyújtása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex Telep Program című pályázat benyújtását, a pályázati program megvalósítását támogatja.

 

2./ Felkéri Polyák Tibor-t a Humán Szolgáltatási Bizottság elnökét, hogy a helyi szakemberek véleményét 2012. szeptember 1-ig kérje ki, annak érdekében, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével a konkrét elképzelések, javaslatok kerüljenek átadásra a pályázatírónak, hogy ezeket beépíthesse a pályázatba.

 

3./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a projektjavaslatokról tárgyaljon az OPUS-Team Kft. vezetőjével.

 

4./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert, Máriapócs Város Önkormányzat képviseletében járjon el a pályázat benyújtásával kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.

 

5./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a konzorciumi megállapodást a konzorciumi partnerekkel aláírja.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Papp Bertalan polgármester, Dr. Kiss Béla jegyző

 

 

6./ A szolgáltató ház kialakítása az önkormányzati tulajdonban lévő Máriapócs, Petri u. 2. sz. alatti 499/1 hrsz-ú ingatlanon történne.