MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1 jelű, Integrált térségi programok a gyermekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése c. pályázatban történő részvételről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Támogatja a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás pályázó által benyújtani kívánt, TÁMOP-5.2.3.-A-12/1 jelű, Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére című projektben történő részvételt.

 

2./ A pályázat megvalósítása érdekében hozzájárul Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Máriapócs, Báthori u. 27. szám alatti,   14   hrsz-ú Művelődési Ház és Városi Könyvtár megnevezésű ingatlanban az alábbi ingatlanrészek:

  - nagyterem; - az ingatlanhoz tartozó higiéniás helyiségek és folyosó - a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére történő bérbeadásához és az ingatlan felújításához.

 

3./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, és dr. Kiss Béla jegyzőt a bérleti szerződés aláírására, a pályázatban történő részvétel érdekében való közreműködésre.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;

                         Dr. Kiss Béla jegyző