MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2012. évi tevékenységről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.