MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft tájékoztatója az önkormányzat által felvetett problémák kezelésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület:

1./ A   Baracsi   Temetkezési Szolgáltató Kft tájékoztatóját az önkormányzat által felvetett problémák kezelésének végrehajtásáról tudomásul veszi.

 

2./ Felkéri a vállalkozót, hogy vállalásait legkésőbb 2012. augusztus 31.-i határidővel teljesítésére. A köztemetőben lévő padok felújításának határideje a határozat kézhezvételét követő 8. nap.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Papp Bertalan polgármester