MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Energetikai előtanulmány az Önkormányzat közintézményeinek energia csökkentő beruházásaihoz

A Képviselő-testület:

1./ Az Önkormányzat közintézményeinek energia csökkentő beruházásaihoz készülő energetikai előtanulmánnyal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.