MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodása

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a melléklet szerinti tartalommal beterjesztett Együttműködési megállapodást megköti.

 

2./ Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal a melléklet szerinti tartalommal beterjesztett Együttműködési megállapodást megköti.

 

3./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert az önkormányzat képviseletében az Együttműködési megállapodások aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Dr. Kiss Béla jegyző