MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a szabályozottság területén végzett belső ellenőrzés eredményéről

A Képviselő-testület:

1./   Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a szabályozottság területén végzett belső ellenőrzésre vonatkozó jelentést és vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző