MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Javaslat a Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezésére

A Képviselő-testület:

 

1./ A Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. számú mellékletének II. (7) pontja alapján 20 %-kal e n g e d é l y e z i.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző