MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2012/2013. tanévre való felkészülés

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja, valamint a 2012/2013. tanévre történő felkészülésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.