MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 21/2008.(XII.23.) rendeletének felülvizsgálata

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 21/2008.(XII.23.) rendeletének felülvizsgálatára, a szeptemberi testületi ülésen visszatér.

 

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző