MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

A Képviselő-testület:

 

1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, valamint a bizottsági állásfoglalást tudomásul veszi.