MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2012.(VI. 27.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület elnökének kérelme működési előleg visszafizetéséhez történő hozzájárulásra

Energetikai előtanulmány az önkormányzatok közintézményeinek energiacsökkentő beruházásaihoz

A Képviselő-testületek:

 

1.a./ Pócspeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület elnökének kérelmére, a működési előleg visszafizetéséhez lakosságszám alapján hozzájárul.

1.b./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület elnökének kérelméről a mai napon tartandó ülésén hoz döntést.

 

2.a./ Pócsetri Község Önkormányzat   Képviselő-testülete az önkormányzatok közintézményeinek energiacsökkentő beruházásairól a soron következő ülésén dönt.

Határidő: folyamatos

Felelős:   Pataki László polgármester

 

2.b./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert, hogy az önkormányzatok közintézményeinek energiacsökkentő beruházás előkészítésével kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a Prímagáz Zrt. szakembereivel.

Kéri, hogy az érdemi tárgyalások eredményeiről a Képviselő-testületet tájékoztassa, és a döntéshozatalhoz szükséges előterjesztéseket terjessze majd a képviselők elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester