MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2012.(VI.07.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

1./ 2012. május 24. napján hozott 51/2012.(V.24.) határozatát a „Máriapócsért Díszoklevél” elismerés adományozásáról továbbra is fenntartva, a továbbiakban „Máriapócsért Díszoklevél” elismerésben részesíti, azokat a Máriapócs közigazgatási területén belül működő Civil szervezetek, akik önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Máriapócs Város fejlődéséhez:

 

  • Máriapócsi Zarándokút Közhasznú Egyesület;
    • Máriapócsi Női Szövetség;
    • Máriapócsi Ifjúsági Egyesület;

 

2./ 2012. május 24. napján hozott 51/2012.(V.24.) határozatát a „Máriapócsért Díszoklevél” elismerés adományozásáról továbbra is fenntartva, a továbbiakban „Máriapócsért Díszoklevél” elismerésben részesíti Máriapócs Város szülöttjeit, akik önzetlen segítésükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Máriapócs Város fejlődéséhez:

  • Komiszár János-t;
  • ifj. Rabócsi Tibor-t;
  • Kapin István-t

3./ A Máriapócsról Elszármazottak Találkozójának költségeit, mivel a rendezvény lebonyolítására nyert 500.000,-Ft pályázati forrást utófinanszírozással kapja meg az önkormányzat, a 2012. évi rendezvénykeret terhére biztosítja.