MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2012.(VI.07.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

A Képviselő-testület:

 

1./ A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

2./ Megbízza Máriapócs Város Jegyzőjét, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző