MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2012.(VI.07.)

H A T Á R O Z A T A:

Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezéséről

A Képviselő-testület:

1./ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 140 kiskorú gyermek részére, 54 munkanapon keresztül 2012. június 18. naptól, 2012. augusztus 31. napig terjedő időszakban, elszállítással egyszeri melegétkeztetés formájában biztosítja a nyári étkeztetést.

2./ Megbízza a nyári étkeztetési feladatok megszervezésével és lebonyolításával a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ keretében működő családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásban Máriapócs közigazgatási területén feladatot ellátó családgondozókat.

Tájékoztatja, és felkéri Bartha Edina intézményvezetőt a feladat ellátásának biztosítására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester, Dr. Kiss Béla jegyző