MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2012.(V.24.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A Képviselő-testület:

1./ A Vay Ádám Múzeum Baráti Körénének kérelmére, az egyesület részére a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szamári békesség és majtényi zászlóletétel 300. évfordulójának tiszteletére készített emlékmű készítéséhez 30.000,-Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

Határidő: azonnal             Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

2./ A Napközi Otthonos Óvoda megbízott vezetőjének kérelmére támogatja augusztus utolsó hetében óvodai szünet elrendelését a 2012/2013. tanévre való felkészülés érdekében.

 

3./ Az Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócson projekt keretében, a beterjesztett látványtervek alapján, a központi téren támogatja a piac és két elárusító pavilon elhelyezését.