MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2012.(V.24.)

H A T Á R O Z A T A:

Az Állami Számvevőszék jelentése Máriapócs Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése alapján készült intézkedési-terv elfogadására és jóváhagyására

A Képviselő-testület:

 

1./ Az Állami Számvevőszék Máriapócs Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentését tudomásul veszi.

 

2./ Az Állami Számvevőszék jelentésére készített intézkedési-tervet elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős:   Papp Bertalan polgármester

Dr. Kiss Béla jegyző