MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2012.(V.09.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Polgárőrség részére önkormányzati támogatás megelőlegezése

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócs Polgárőrség részére, a 2012. évi támogatás terhére, az egyesület részére vásárolandó gépkocsi vásárlásához 100.000,-Ft önkormányzati támogatást megelőlegez.