MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2012.(V.09.)

H A T Á R O Z A T A:

Szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása

A Képviselő-testület:

1./ A szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására, önerő vállalása nélkül pályázatot nyújt be. A pályázat elbírálását követően, a pályázati támogatás mértékének ismeretében dönt a programban résztvevők létszámáról (támogatás függvénye), a résztvevő személyekről, valamint arról, hogy a nyári étkeztetést milyen formában szervezi meg az önkormányzat.