MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA                              „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefax száma: 42/554-501.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 2.961-4. /2007.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2007.(VIII. 23.)

R E N D E L E T E:

 

a „ MÁRIAPÓCS ÉKES PORTÁJA” cím adományozásáról.

szóló 7/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Máriapócs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „MÁRIAPÓCS ÉKES PORTÁJA” cím adományozásáról az alábbi rendeletet a l k o t j a:

1.§

 

A Képviselő-testület a „MÁRIAPÓCS ÉKES PORTÁJA” cím adományozásáról szóló rendeletet hatályon kívül helyezi.

 

2.§

 

A rendelet 2007. szeptember 1. napjától lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2006.(IV. 07.) rendelet hatályát veszti.

 

M á r i a p ó c s, 2007. augusztus 15.

 

 

Palóczy Lajosné s.k.                       K i s s   Béla s.k.

polgármester                                       jegyző

 

P a p p Bertalan s.k.                  V o n á n é Pásztor Éva s.k.

jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2007. augusztus 17.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2007. augusztus 17.                                         Kiss Béla jegyző