MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírása

A Képviselő-testület:

 

1./   Bajzáth Viktória (szül.: Sátoraljaújhely,1980.03.23., Máriapócs Bogáti út 26. szám alatti lakos) magasabb vezetői megbízását, pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2012. augusztus 16.-tól, 2012. december 31.-ig meghosszabbítja.

Határidő: folyamatos;     Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

2./     Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet a Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. január 1 napjától – 2018. augusztus 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 12.

A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, az intézményben folyó szakmai munka feltételiről való gondoskodás, vezetői irányítás.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga.
  • Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
  • Magyar állampolgárság.
  • Büntetlen előélet.