MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Integrált Városfejlesztési Stratégia módosítása

A Képviselő-testület:

 

1./ Az Észak-alföldi Operatív Program „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című ÉAOP-2009-5.1.1.D kódszámú „Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócson” megnevezésű II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) módosítását az abban foglaltak szerint elfogadja, jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző