MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által készített intézkedési terv a két tanítási nyelvű képzés jogszabálynak megfelelő szakember szükséglet biztosítására, modellszámítások

A Képviselő-testület:

 

1./ A Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által készített intézkedési tervet, a két tanítási nyelvű képzés jogszabálynak megfelelő szakember szükséglet biztosításáról, a beterjesztett modellszámításokról elfogadja.

2./ Az alábbiak szerint hozzájárul a szakszerű ellátáshoz szükséges pedagógusi létszám biztosításához:

- 2 fő angol-tanító szakos álláshely betöltése,

- 0,4 fő angol-tanító óraadó,

- 0,2 fő biológia-technika-angol szakos óraadó alkalmazását.

3./ Felhívja a figyelmet arra, hogy a létszámnövekedés miatt jelentkező többletköltséget (2012. évben kb. 800 e/Ft-ot) a 2012. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésében tervezni kell.

Határidő: folyamatos          Felelős: Vincze Sándor iskolaigazgató