MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzésének eredményéről

A Képviselő-testület:

 

1./   A 2011. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzésére vonatkozó jelentést tudomásul veszi.