MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:


Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a beruházások területén végzett belső ellenőrzés eredményéről


A Képviselő-testület:


 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a beruházások területén végzett belső ellenőrzésre vonatkozó jelentést és vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző