MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs közigazgatási területén belül működő Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról

A Képviselő-testület:

 

1./   A város közigazgatási területén működő civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 18/2012.(III.07.) határozatát érvényben hagyja, a támogatási összeg elosztásáról az ÖNHIKI-s támogatás elbírálását követően dönt.

2./   A támogatás biztosításának feltétele a bejegyzést tanúsító bírósági kivonat megléte, valamint beszámoló készítése (a megalakulás óta elvégzett munkáról illetve jövőbeni elképzelésekről), mely a 2012. májusi testületi ülésre kerüljön beterjesztésre.

Határidő: májusi Képviselő-testületi ülés időpontja

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester

 

3./ A soron következő testületi ülésre kéri, Dr. Kiss Béla jegyző úrtól, a kitüntetésekről, elismerésekről szóló önkormányzati rendelet beterjesztését, olyan formában, hogy abban a „Máriapócsért Emlékérem” kitüntetés kerüljön kiterjesztésre a civil szervezetekre, annak érdekében, hogy ilyen formában is elismerésre kerülhessen munkájuk.

Határidő: soron következő ülés időpontja

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző

 

4./ Szükségesnek tartja a közeljövőben sport- és civil koncepció elkészítését, melyben össze kellene foglalni, hogy a városban milyen civil szervezetek működnek, milyen feladataik vannak, melyek a jövőbeni célok.