MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2012.(III.07.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Bizottsági elnök megválasztása

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Tóth Árpád önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztja.

 

2./ P o l y á k Tibor önkormányzati   képviselőt   a   Humán Szolgáltatási Bizottság elnökének megválasztja.

 

3./ T ó t h Árpád önkormányzati képviselőt a Humán Szolgáltatási Bizottság tagjának megválasztja.

 

 

4./ M i k l ó s s y András Kálmánné önkormányzati képviselőt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjává megválasztja.