MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 2519-2. /2009.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2009.(VI. 05.)

R E N D E L E T E:

 

A luxusadóról szóló 6/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmánybíróság 155/2008.(XII.17.) AB határozatában foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet a l k o t j a:

 

1.§

 

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a luxusadóról szóló 6/2006.(IV. 07.) rendelete hatályát veszti.

 

2. §

 

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. december 17. napjától kell alkalmazni.

 

M á r i a p ó c s, május 28.

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.                 K i s s Béla s.k.

polgármester                                   jegyző

 

P a p p Bertalan s.k.                      T ó t h Árpád s.k.

jkv. hitelesítő                                 jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

 

Jelen rendeletet 2009. június 05.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2008. június 05.

 

Kiss Béla

jegyző