MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2012.(III.07.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Baracsi Balázs beszámolója a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft által a városi köztemetőben végzett üzemeltetői feladatok ellátásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Baracsi Temetkezési Kft által a városi köztemetőben végzett 2011. évi üzemeltetői feladatok ellátásáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.