MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2012.(III.07.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Társadalmi infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz” TIOP.1.2.3/11 kódszámú pályázat benyújtásra árajánlat

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A  Művelődési  Ház és  Városi  Könyvtár      intézmény szolgáltatásainak fejlesztésére a Társadalmi infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz” TIOP.1.2.3/11 kódszámú pályázat benyújtását támogatja.

 

2./ A  pályázat   előkészítésével  és   a   projektmenedzsmenti szolgáltatás biztosítására az Európa Terv Üzleti Tanácsadó Kft-t (4024. Debrecen, Iparkamara u. 8. sz.) b í z z a meg.

 

3./ Megbízza az előkészített pályázat aláírására és benyújtására Papp Bertalan polgármestert és Vonáné Pásztor Éva mb. intézményvezetőt.

Határidő: 2012. március 12.

Felelős: Vonáné Pásztor Éva mb. intézményvezető