MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2012.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

 

1./ A Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ Vezetője részéről a szülői nyilatkozatok ügyében történő megkereséssel kapcsolatban felkéri Vincze Sándor iskolaigazgatót a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal     Felelős: Vincze Sándor iskolaigazgató

 

2./   A 2012. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót tudomásul v e s z i.

 

3./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

4./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

5./ Bereznyák Mihály Vodafone kapcsolattartójának előterjesztését, illetve a vodafone-s tevékenységről való lemondását azzal a kiegészítéssel, hogy az előfizetések átvezetését még végezze el tudomásul veszi.