MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2012.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletbe beépíthető kedvezményekre vonatkozó lehetőségeket, javaslatokat dolgozza ki és terjessze be a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző