MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2012.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

„Minden gyermek lakjon jól” programban való részvételről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve nem támogatja a „Minden gyermek lakjon jól” programban való részvételt.