MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2012.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Észak-alföldi Operatív Program „Funkcióbővítő, integrált települési fejlesztések” című, támogatási rendszeréhez benyújtott, „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításához szükséges engedélyes, kiviteli tervdokumentáció készítésére, valamint rendezési terv módosítására benyújtott árajánlatok

 

A Képviselő-testület:

1.a. Szükségesnek tartja a településrendezési tervnek az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú pályázattal összefüggő módosítását.

1.b. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

2. A gazdasági funkcióhoz kapcsolódóan a piacot és a két elárusító pavilont bérleti jogviszonyban kívánja működtetni a helyi vállalkozókkal.

Határidő: folyamatos;           Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

  1. A benyújtott árajánlatok alapján szerződést köt az ART VITAL Tervező Építő és Kereskedelmi Kft.-vel (4400 Nyíregyháza Selyem út 21) az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Máriapócs Város érvényben lévő Rendezési tervének módosítására:

120.000,- Ft. + 32.400,- Ft. (27 % Áfa) bruttó 152.400,- Ft. összegben.

Felelős:  Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;

A Képviselő-testület:

4. A benyújtott árajánlatok alapján szerződést köt az ART VITAL Tervező Építő és Kereskedelmi Kft.-vel (4400 Nyíregyháza Selyem út 21) az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításához szükséges engedélyes tervdokumentációk készítésére: 3.530.000,- Ft. + 953.100,- Ft. (27%Áfa) bruttó 4.483.100,- Ft. összegben.

Felelős:  Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;

 

5. A benyújtott árajánlatok alapján szerződést köt az ART VITAL Tervező Építő és Kereskedelmi Kft.-vel (4400 Nyíregyháza Selyem út 21) az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk készítésére: 9.120.000,-Ft. + 2.462.400,-Ft.(27%Áfa) bruttó 11.582.400,-Ft. összegben.

Határidő: azonnal

Felelős:  Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;

 

6. Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy ügyvédi közreműködéssel készíttessen kiegészítő megállapodást a támogatási szerződés megkötésének meghiúsulása esetére, önkormányzati kötelezettségvállalás nélkül.

Határidő: azonnal;        Felelős: Papp Bertalan polgármester.