MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2012.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Árajánlat Pócspetri 0201/3 hrsz-ú hulladéklerakó telepen lévő monitoring kutak eltömedékelésének, engedélyezési tervdokumentáció készítésére

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt Makrai Sándor (4300 Nyírbátor Zrínyi u. 81. sz.), tervezővel, a Pócspetri 0201/3 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó telepen, 3,- db. talajvízfigyelő kút eltömedékelés vízjogi engedélyes tervdokumentáció készítésére bruttó 60.000,- Ft. összegben.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, a vállalkozási szerződést Makrai Sándor tervezővel a határozat alapján kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

Dr. Kiss Béla jegyző