MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2012.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között megállapodás megkötése az alapszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges épületrész használatára

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Támogatja az alapszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges épületrész használatára - a beterjesztett megállapodás-tervezet alapján - Máriapócs Város Önkormányzat és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat közötti megállapodás megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester